Slidförsnävning i Turkiet

Home » Vaginal Surgery » Slidförsnävning i Turkiet

De operationer som kallas genital estetik och klassificeras i flera grupper i sig själva utförs i Istanbul, Turkiet. Som Zty Health Team utför vi vaginal estetikkirurgi i Istanbul, Turkiet. Du kommer bli av med dina problem som resultat av en 4-dagars Istanbul-resa.

Vi planerar och erbjuder allt från din vistelse till din transport, från din läkare till ditt sjukhus. Du kommer att uppleva privilegiet att vara med Zty Health under din 4-dagars Istanbul Health Travel.

Vaginal Estetik Kirurgi i Turkiet

Precis som allas näsa eller örastruktur är olika, är varje kvinnas vaginastruktur också olika. Med dessa skillnader kan olika klagomål och problem uppstå.

Dessa kvinnor som har problem både i sina sociala liv och i sina sexuella liv kan bli av med dessa problem tack vare erfarna estetiska kirurger i Istanbul.

Slidförsnävning i Turkiet

Blygdläppsoperation i Turkiet

Idealt täcker de yttre blygdläpparna de inre. Men om de inre blygdläpparna är för framträdande, kan de sticka ut över de yttre och ofta orsaka smärta. De inre blygdläpparna kan minskas genom att ta bort överflödigt vävnad. När de yttre blygdläpparna minskas, kan volymen minskas med fettsugning.

  • Vaginal Förträngning i Turkiet : Det är ett problem som uppkommer särskilt efter normal förlossning. Den vida vaginan kan påverka det sexuella livet och medföra vissa problem som urininkontinens. Detta problem löses med en genomsnittlig 1-timmars operation. 1 natts sjukhusvistelse krävs. De kan återgå till sitt sexuella liv inom 7-8 veckor.
    De 4 dagarna för vaginal förträngningskirurgi i Istanbul är tillräckliga.
  • Vaginal Inre Yttre Läppar Estetik i Turkiet : Det kan vara medfött eller uppstå efter graviditet. Snabb viktuppgång och -förlust kan orsaka detta problem. Patienter kan skrivas ut samma dag efter en procedur som varar 45 minuter med lokalbedövning. De kan återgå till sitt sexuella liv inom 4 veckor.
    4-dagarsperioden för kirurgi av vaginala inre läppar i Istanbul är tillräcklig.
  • Mons Pubis Estetik i Turkiet : Den håriga delen på toppen av vaginan kallas mons pubis. Detta område ser svullet ut på grund av fettvävnaden i det undre lagret. Under den 30-minuters procedur med lokalbedövning används fettsugningstekniken för att ta bort fett från detta område. Resultatet visas efter i genomsnitt 1 månad. Patienten kan skrivas ut samma dag.
    4-dagarsperioden för vaginans mons pubis kirurgi i Istanbul är tillräcklig.
  • Klitoris Estetik i Turkiet : För mycket hud på klitoris leder till vissa problem. Att vara utbuktad är inte bra ur bildsynpunkt och kan resultera i sen uppkomst av orgasm. Lokalbedövning slutförs på 30 minuter. Kan underlätta orgasm i rätt fall.

Förberedelse inför Vaginalkirurgi

Vi tillhandahåller alla detaljer som patienter bör ta hand om en dag innan, både skriftligt och muntligt. Bland dessa detaljer är det särskilt viktigt att vara fastande inför operationen. Samtidigt bör användningen av blodförtunnande mediciner stoppas under kontroll av en läkare två veckor innan. Utöver detta bör cigaretter och alkohol inte konsumeras. Du kan komma till sjukhuset i bekväma kläder som en träningsdräkt.