Näsplastik i Turkiet

Näsoperation i Turkiet, besök Istanbul och få kirurgi. Ännu billigare än europeiska priser. All information om näsplastik finns på denna sida.

Kostnad för näsomformning

Priset för näsplastik är 3500 euro. Priset är giltigt för 2024. Boende, transfer och tolkstöd ingår i paketet. Du kan använda vår WhatsApp-linje för alla dina andra frågor.

Förfarande – Eftervård

Varaktighet1,5 – 2,5 timmar
PlatsSjukhus
AnestesiAllmän
Längd på sjukhusvistelse1 natt
Återhämtningsperiod7-10 dagar utan arbete
Smärta och obehagDelvis
Längd på vistelse i Istanbul9 dagar
BiverkningarSvullnad, blödning, mild smärta
Full återhämtning1 månad
Kommer en ny operation att behövas?Nej
Träning – Kardio30 dagar
Kommer det att finnas något ärr?Nästan osynligt

Känn dig fri att kolla in vår YouTube-kanal för fler videoklipp.

https://www.youtube.com/@ZtyHealth

Återhämtningsprocess och tidslinje för näsplastik

1. Day

Flygplatshämtning

Vi välkomnar våra patienter och placerar dem i deras hotell. Zty Health har avtal med Cityloft Hotels.

2. Day

Operationsdagen

Hotell/sjukhustransport. Medicinsk undersökning. Hälsokontroller och blodprov. Operation och 1 natts sjukhusvistelse.

3. Day

Uppföljning

Kontroll efter operation. Sjukhus/hotelltransport. Kylkompresser i 24 timmar.

7. Day

Uppföljning

Kontroll efter operation. Viss blåmärken och svullnad. Stygn tas bort eller löses upp.

9. Day

Återresa

Hotell/flygplatstransport med VIP-fordon.

21. Day

Yttre svullnaden har minskat. Kvarstående svullnad är sannolik, men näsan kommer att se mycket bättre ut och inflammationen kanske inte är lätt att märka för någon annan än dig.

90. Day

Allt ser bra ut.

Vad är en näsplastik?

Näsplastik är en kirurgisk procedur där medfödda felställningar eller förändringar i näsans form, som en puckel på näsan, kirurgiskt korrigeras. Procedurer genomförs också ofta på patienter med funktionella störningar i näsan, som permanenta problem med näsandningen.

Trots näsplastikens popularitet är många som är missnöjda med sin näsa skeptiska till sådana operationer. En orsak till detta är rädslan för ett estetiskt otillfredsställande resultat. En annan orsak är rädslan för en konstgjord och opererad ”enhetsnäsa” som inte passar de individuella ansiktsdragen. Målet med en operativ förändring av näsan bör dock inte vara att omforma patientens näsa till en ”ideal standardnäsa”, som många felaktigt antar.

Fördelar

Fördelarna med näsplastik, en kirurgisk procedur som syftar till att omforma näsan, kan vara både estetiska och funktionella. Här är några potentiella fördelar:

 • Förbättrat utseende: Näsplastiken kan förbättra symmetrin och proportionerna hos din näsa, vilket förbättrar din övergripande ansiktsharmoni.
 • Ökad självkänsla: Många individer upptäcker att en förbättring av näsans utseende ökar deras självförtroende och självkänsla.
 • Korrigerade andningsproblem: Genom att hantera strukturella problem som en avvikande nässkiljevägg kan näsplastik förbättra näsfunktionen och lindra andningssvårigheter.
 • Reparation av skada: Näsplastik kan användas för att korrigera missbildningar eller skador orsakade av skador eller olyckor.
 • Bättre sömn: Att hantera andningsproblem med en näsplastik kan potentiellt leda till förbättrad sömn, inklusive en minskning av snarkning.
 • Förbättrad luktsinne: I vissa fall kan omformning av näsans interna strukturer förbättra ens luktsinne.
 • Revidering av tidigare kirurgi: Näsplastik kan också utföras som en revideringsoperation för att korrigera problem eller förbättra resultatet från en tidigare näsoperation.
 • Anpassning: Operationen kan skräddarsys för att möta individuella behov och preferenser, vilket möjliggör resultat som överensstämmer med en persons önskade utseende och funktionalitet.
 • Långvariga resultat: När läkningsprocessen är klar är resultaten av en näsplastik vanligtvis permanenta, vilket gör att individer kan njuta av fördelarna långsiktigt.

Det är viktigt att ha realistiska förväntningar och att noggrant diskutera dina mål med din kirurg för att uppnå bästa möjliga resultat.

Förberedelser

Innan din näsoperation i Turkiet bör du ha detaljerade diskussioner med din kirurg om dina förväntningar och eventuell medicinsk historia. Sluta röka och dricka alkohol några veckor före ingreppet och undvik mediciner som aspirin som kan öka blödning. Upprätthåll en balanserad kost och håll dig hydratiserad.

När operationen närmar sig, ordna med transport och assistans för vård efter operationen. Förbered ett bekvämt återhämtningsområde hemma med nödvändiga förnödenheter. Dagen före operationen kan du behöva fasta under en angiven period, och se till att upprätthålla personlig hygien för att minimera infektionsrisker.

På operationsdagen, klä dig i lös, bekväm klädsel och ankom tidigt till operationscentret för att slutföra eventuella förberedande formaliteter. Kom ihåg att följa din kirurgs riktlinjer, det är avgörande för en lyckad operation och smidig återhämtning.

Vad näsoperationen innebär

Näsoperation, även känd som näsplastik, omfattar flera steg och procedurer för att förändra näsans struktur eller utseende. Här är vad den inkluderar:

 • Konsultation: Ett inledande möte med kirurgen för att diskutera de önskade resultaten och planera operationen därefter.
 • Anestesi: Administrering av anestesi för att säkerställa att du inte upplever smärta under operationen.
 • Snitt: Göra precisa snitt, vanligtvis inuti näsborrarna eller vid näsans bas, för att komma åt strukturerna inuti.
 • Omformning: Kirurgen kan omforma näsan genom att ta bort eller lägga till ben och brosk, beroende på den överenskomna planen.
 • Korrigering: Om operationen syftar till att åtgärda funktionella problem kan justeringar av nässkiljeväggen eller andra interna strukturer utföras.
 • Förslutning: Efter omformningen stänger kirurgen snitten och placerar en skena för att underlätta läkningsprocessen och behålla den nya formen.

Återhämtning

Återhämtningen efter en näsoperation är en gradvis process som involverar flera steg för att säkerställa de bästa resultaten och undvika komplikationer. Här är en översikt av den typiska återhämtningprocessen:

Omedelbar postoperativ period (1-2 veckor):

 • Vila och håll huvudet högt för att minska svullnad.
 • Undvik ansträngande aktiviteter och följ föreskriven medicinering.
 • En nässkena eller packning kan vara på plats för att stödja den nya formen.

Tidig återhämtning (3-6 veckor):

 • Svullnad och blåmärken börjar avta.
 • Återuppta gradvis lätta aktiviteter, undvik alla handlingar som kan utöva tryck på din näsa.
 • Delta i uppföljningsbesök hos din kirurg för att övervaka läkningsprocessen.

Mellanlång återhämtning (2-3 månader):

 • De flesta märkbara svullnader och blåmärken bör ha minskat.
 • Du börjar se den nya formen av din näsa bli mer tydlig.
 • Andning och andra funktionella förbättringar kan börja märkas.

Långsiktig återhämtning (6-12 månader):

 • Slutresultaten blir tydliga när den kvarvarande svullnaden helt avtar.
 • Vävnaderna och strukturerna inuti din näsa kommer att sätta sig på sina nya positioner.
 • Följ upp med din kirurg för slutliga bedömningar och vägledning för att bibehålla resultaten.

Kom ihåg att individuella återhämtningstider kan variera, och det är avgörande att följa din kirurgs specifika råd och riktlinjer under hela återhämtningsperioden.

Näsplastik i Turkiet

Vad kan gå fel

Även om näsplastik är en vanligt utförd operation med hög framgångsfrekvens, kommer den, som alla kirurgiska ingrepp, med vissa risker och potentiella komplikationer. Här är några saker som kan gå fel:

 • Blödning: Överdriven blödning under eller efter operationen är en möjlighet.
 • Infektion: Som med alla operationer finns det en risk för infektion, vilket kan kräva behandling med antibiotika eller ytterligare operationer.
 • Dålig Ärrbildning: Otrevlig eller keloid ärrbildning kan uppstå, särskilt om snitten inte läker väl.
 • Andningssvårigheter: I vissa fall kan operationen resultera i andningssvårigheter, vilket kräver ytterligare medicinsk intervention.
 • Missnöje med Utseendet: Ibland kan det slutliga resultatet inte möta patientens förväntningar, vilket kräver reviderande operation.
 • Asymmetri: Det finns en risk för att utveckla asymmetri, där båda sidor av näsan inte matchar perfekt.
 • Domningskänsla: Vissa patienter upplever långvarig eller permanent domning i näsregionen.
 • Strukturell Skada: I sällsynta fall kan operationen resultera i skada på näsans strukturer, vilket kräver ytterligare ingrepp för att korrigera.
 • Septal Perforation: Detta är ett tillstånd där ett hål utvecklas i septum, vilket möjligen leder till kroniska näsblod och ett visslande ljud vid andning.
 • Oönskad Reaktion på Anestesi: Vissa individer kan ha negativa reaktioner på den anestesi som används under operationen.
 • Fördröjd Läkning: Vissa personer kan uppleva fördröjd läkning, särskilt om de har befintliga hälsotillstånd som hindrar läkningsprocessen.

Det är viktigt att välja en skicklig och erfaren kirurg för att minimera dessa risker och att följa alla för- och efteroperativa instruktioner noggrant. Dessutom kan en noggrann konsultation med kirurgen för att förstå alla potentiella risker och sätta realistiska förväntningar hjälpa till att undvika potentiellt missnöje med resultaten.

Vad du ska göra om du har problem

Om du upplever problem efter din näsplastik:

 • Kontakta din kirurg omedelbart för att rapportera eventuella komplikationer eller ovanliga symptom.
 • Tveka inte att söka akut medicinsk hjälp om situationen verkar förvärras.
 • Följ det medicinska råd som ges av ditt vårdteam noggrant, inklusive korrekt användning av förskrivna läkemedel.
 • För en noggrann dokumentation av dina symptom, eventuellt med fotografier, för att dela med din vårdgivare.
 • Överväg att få en andra åsikt från en annan erfaren kirurg om det behövs.
 • Stöd dig på ditt nätverk av vänner eller stödgrupper för att hjälpa dig att hantera eventuella utmaningar.
 • Ge dig själv tid att läka, men rådgör med din vårdgivare om du är osäker på några symptom.
 • I fall av allvarliga komplikationer som betydande blödning eller andningsproblem, ring nödtjänsterna omedelbart.

Varför ska jag välja ”ZTY Health”?

 • Erfarna och Reputabla Läkare : Erfarenheten och kvaliteten hos plastikkirurgerna i Turkiet, särskilt i Istanbul, är oomtvistad. För näskirurgi erbjuder vi tjänster av hög kvalitet. Hos Zty Health har vi valt de läkare som har de högsta referens- och tillfredsställelseratena bland dessa läkare.
 • Fördelaktigt Pris : Som Zty Health utför vi näsplastikoperationer i Istanbul med målet att erbjuda den bästa tjänsten och det bästa priset utan att ändra vår prispolicy. Jämfört med andra europeiska länder är priset för näsplastik mycket lägre i Turkiet, detta kommer du att förstå när du träffar oss. För att få reda på vår prispolicy för näsplastik, vänligen kontakta oss.
 • A-klass sjukhus och hotell : Vi kan säga att utrustningen på privatsjukhus i Turkiet är perfekt. Därför har vi våra patienters operationer utförda på dessa A-klass sjukhus.

Näskirurgiprocess i Istanbul

Nasaloperationer är speciella ingrepp. Med en liten justering kan man ändra ansiktets utseende. Idag utför vi näsoperationer både på män och kvinnor.

Så, hur börjar processen för näskirurgi?

Först och främst utvärderar vi näsbilderna av våra patienter från 5 olika vinklar. Vi lyssnar på patientens klagomål och förväntningar. Vi lär oss att patienten vill ha en näsestetik på grund av näsans storlek eller krumning eller ett annat problem.

Problem som deformiteter i näsan, krumning, oregelbundenhet, förminskning, förstoring, spetsning av nästippen, raspning, förminskning av näsborrar är vanliga situationer.